Folklor i zítra?

Tož vitajte na stránkách věnujících se folkloru, především pak katalogizaci písní a tanců ze všech folklorních regionů.

Má však něco takového cenu? Může vůbec ještě folklor přežít v 21. století?

V dnešní době lze spatřit dva vcelku odlišné trendy na poli folkloru. Jedním je snaha muzikantů a moderních kapel nově zpracovat folklorní motivy v novodobých stylech. To však bohužel ne vždy vede ke kýženému cíli. Stává se tak, že kapely akorát písně zprzní a pošpiní tím čistotu folkloru. Na druhou stranu se však může stát, že se povede kapele přitáhnout nové lidi k folkloru, ale k jakému? I zde nakonec folklor ztrácí čistotu.

Druhým trendem pak je růst zájmu mladých lidí o původní folklor, tanec i píseň. Bohužel je zde již jen málo lidí, kteří by jim mohli předat původní myšlenky folkloru. Dochází tak v některých případech k nepěknému splývání regionů a nářečí jak v písni, tak i v tanci. V jiných případech třeba na takové věci ani folkloristi nemyslí, prostě si řeknou: "Folklor je folklor." Tím pak dochází ke "ztrátě" folklorního dědictví. Již zde nebude tradiční folklor (tradiční ve smyslu regionů, kde každý region měl trochu jiné tradice, písně či kroje), bude zde již jen folklor – směsice písní, nářečí, tanců a zvyků.


Folklor i zítra!

Tyto stránky vznikají právě proto, aby k takovým věcem docházelo co nejméně, případně se jim zamezilo úplně. Jsou určeny právě těm, kteří mají zájem o původní čistý folklor nebo se o něj chtějí podělit s ostatními.

Postupně se zde budeme snažit zaznamenat "původní" písně a tance tak, jak jej znali naši prarodiče a praprarodiče. Slovo 'původní' jsem dal záměrně do uvozovek, neboť se folklor neustále vyvíjí a vyvíjel. Proto není uplně možné dosáhnout tohoto cíle. Je však možné se o to pokusit co nejlépe. Věřím, že časem se do tohoto projektu zapojí co nejvíce lidí a vznikne tak hodnotné dílo, které bude reprezentovat to, na co můžeme být hrdí, co můžeme světu ukázat, co nám nevezme nikdo na světě – tradiční folklor (ať již moravský, český, slovenský, maďarský, či jiný)


Pomoct můžeš i ty!

Vytvořit něco takového je velmi náročné a vyžaduje spoustu práce a úsilí. Něco takového není v moci jednoho člověka. Proto žádám o pomoc každého, kdo by měl zájem jakkoliv pomoct. Práce se najde jak pro muzikanty a choreografy, tak pro programátory, ale i pro obyčejné lidi, kteří by chtěli jen pomoct.

I ty můžeš přispět svojí trochou do mlýna, protože pokud se najde více takových lidí, trocha k troše a je uděláno spousta práce. Pokud bys měl opravdový zájem pomoct, ozvi se na e-mail:  peterkai@gmail.com.

Na nové spolupracovníky folkloristy se těší Pivouš a celý tým těchto stránek, tak neváhejte. ;o)